Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0.5-4.5V - K109S