Đồng hồ đo áp suất 6010 suku, dong ho do ap suat Đức