Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

Bộ chuyển đổi tín hiệu Nhiệt độ | PT100 | Thermocouple | NTC

[K109PT] Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt Độ PT100 Sang 4-20mA | 0-10V

Bộ chuyển đổi tín hiệu Analog 4-20mA 0-10V

Bộ chuyển đổi 4-20mA | 0-10V [K109S]

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu

Bộ chuyển đổi Modbus RTU / Ethernet

Bộ chuyển đổi tín hiệu Analog 4-20mA 0-10V

Bộ chuyển đổi mV sang 4-20mA [K109LV]

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu

Bộ chuyển đổi nhiệt độ đa năng T121

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu K121

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu Loadcell Z-SG