BỘ HIỂN THỊ – ĐIỀU KHIỂN

Bộ điều khiển nhiệt độ, bộ đo nhiệt độ, bộ hiển thị nhiệt độ pt100, bộ đọc tín hiệu nhiêt độ pt100, can K