CẢM BIẾN ĐO MỨC

Cảm biến đo mức , Cảm biến báo đầy, cám biến giám sát mực chất lỏng . Cam bien bao muc 4-20ma, cảm biến đo mức xăng dầu , cảm biến đo mức liên tục chất lỏng ,…