Công ty TNHH Kỹ Thuật tự động Hưng Phát tự hào là đại diện của thiết bị Comet tại Việt Nam. Chuyên cung cấp các thiết bị đo nhiệt độ- độ ẩm hãng Comet.

Cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm comet Czech

Đại diện thiết bị Comet tại Việt Nam

Hãng Comet chuyên về các dòng sản phẩm như:

  • Cảm biến Comet
  • Wireless Comet
  • Bộ ghi dữ liệu Comet
  • Đầu ghi nhiệt độ Comet
  • Máy ghi nhiệt độ Comet
  • Đầu dò nhiệt độ Comet
  • Tấm chắn bức xạ Comet
  • Thiết bị đo cầm tay Comet

 

Máy phát nồng độ CO2 với đầu ra 4-20mA, đầu dò carbon dioxide ngoài, cáp 1m. Model: T5141

Máy phát nhiệt độ và độ ẩm an toàn nội tại với đầu ra 4-20mA. Model: T3110Ex

Cảm biến CO2 và nhiệt độ không dây IoT, được cung cấp bởi Sigfox. Model W8810

Cảm biến nhiệt độ không dây IoT cho 4 đầu dò Pt1000 bên ngoài với đầu nối CINCH, được cung cấp bởi Sigfox. Model: W0841E

Cảm biến nhiệt độ không dây IoT cho 4 đầu dò Pt1000 bên ngoài với đầu nối ELKA, được cung cấp bởi Sigfox. Model: W0841

IoT Wireless Nhiệt độ, áp suất khí quyển và cảm biến CO2, được cung cấp bởi Sigfox. Model; W8861

Nhiệt độ không dây IoT, độ ẩm tương đối và cảm biến CO2, được cung cấp bởi Sigfox. Model: W6810

Đầu dò cáp RH + T + Tdp, đầu ra 4-20mA. Model: T3111

Đầu dò ống dẫn nhiệt độ và độ ẩm với đầu ra 4-20mA. Model: T3113

Nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời, đầu dò trong nhà với đầu ra 4-20mA. Model:T3110

Cảm biến web – áp kế nhiệt kế đo nhiệt kế từ xa với giao diện Ethernet. Model T7510

Cảm biến web – ẩm kế nhiệt kế từ xa với giao diện Ethernet. Model T3510

Cảm biến web – ẩm kế nhiệt kế từ xa với giao diện Ethernet. Cảm biến thời tiết để theo dõi môi trường.Model T3511

Cảm biến web với PoE – ẩm kế nhiệt kế từ xa với giao diện Ethernet. ModelN T3610

Nhiệt kế không dây IoT cho đầu dò bên ngoài, Sigfox. Model W0811

THÊM VÀO TRÍCH DẪN

Nhiệt kế không dây cho Sigfox IoT, ba kênh

Nhiệt kế không dây cho Sigfox IoT, ba kênh

Model: W0832

Nhiệt kế không dây tích hợp cảm biến, Sigfox IoT. Model W0810

Nhiệt kế không dây với hai đầu vào hai trạng thái, Sigfox IoT. Model W0850

Nhiệt kế không dây, áp kế kế, Sigfox IoT. Model W7810

Nhiệt kế không dây, ẩm kế cho đầu dò bên ngoài, Sigfox IoT. Model W3811

Nhiệt kế không dây, ẩm kế, phong vũ biểu cho đầu dò bên ngoài, Sigfox IoT. Model W7811

Nhiệt kế không dây, ẩm kế, Sigfox IoT. Model W3810

Máy phát áp suất khí quyển – đầu ra 0-10V. Model T2214

Máy phát áp suất khí quyển – đầu ra 4-20mA. Model T2114

Máy phát áp suất khí quyển – đầu ra RS232. Model T2314

Máy phát áp suất khí quyển – Giao diện RS485. Model T2414

Máy phát nhiệt độ và nồng độ CO2 với đầu ra 0-10V, cảm biến tích hợp. Model

Máy phát nhiệt độ và nồng độ CO2 với đầu ra 4-20mA, cảm biến tích hợp. Model T8148

Máy phát nhiệt độ và nồng độ CO2 với đầu ra RS485, cảm biến tích hợp. Model T8448

Nhiệt kế đo nhiệt độ CO2 với giao diện RS485, ống dẫn. Model T6445

Máy phát nồng độ CO2 với đầu ra 0-10 V, lắp ống dẫn.Model T5245

Máy phát nồng độ CO2 với đầu ra 0-10V, cảm biến carbon dioxide tích hợp. Model T5240

Máy phát nồng độ CO2 với đầu ra 0-10V, đầu dò carbon dioxide ngoài, cáp 1m. Model T5241

Máy phát nồng độ CO2 với đầu ra 4-20 mA, ống dẫn. Model T5145

Máy phát nồng độ CO2 với đầu ra 4-20mA, tích hợp cảm biến carbon dioxide. Model T5140

Máy phát nồng độ CO2 với đầu ra RS232 và hai rơle. Model H5324

Máy phát nồng độ CO2 với đầu ra RS232 và hai rơle. Model H5321

Máy phát nồng độ CO2 với giao diện RS232, đầu dò carbon dioxide ngoài, cáp 1m. Model T5341

Máy phát nồng độ CO2 với giao diện RS232, cảm biến carbon dioxide bên trong. Model T5340

Máy phát nồng độ CO2 với RS485 và hai đầu ra rơle. Model H5424

Máy phát nồng độ CO2 với RS485 và hai đầu ra rơle. Model H5421

Máy phát nồng độ CO2 với giao diện RS485. Model T5440

Máy phát nồng độ CO2 với giao diện RS485, đầu dò carbon dioxide ngoài, cáp 1m. Model T5441

Máy phát nồng độ CO2 với hai đầu ra rơle. Model H5024

Máy phát nồng độ CO2 với hai đầu ra rơle. Model H5021

Màn hình CO2 với cảm biến carbon dioxide tích hợp. Model T5000

Nhiệt độ không khí nén và điều chỉnh độ ẩm. Model H3021P

Máy phát khí nén RH + T với đầu ra RS485. Model T3419P

Cảm biến khí nén RH + T + Tdp với đầu ra 0-10V. Model T0211P

Cảm biến khí nén RH + T + Tdp với đầu ra 4-20mA. Model T3111P

Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm không khí nén với rơle 230Vac / 8A. Model H3061P

Máy đo độ ẩm nhiệt kế khí nén với giao diện Ethernet và rơle. Model H3531P

Đầu dò nhiệt độ gắn ống dẫn -30 đến + 60 ° C / 4 đến 20mA, IP65. Model P0102

Đầu dò nhiệt độ gắn ống dẫn -30 đến + 80 ° C / 4 đến 20mA, IP65. Model P0122

Đầu dò nhiệt độ gắn ống dẫn 0 đến + 150 ° C / 4 đến 20mA, IP65. Model : P0132

Bộ truyền nhiệt độ gắn ống dẫn với đầu ra 0-10V, chiều dài thân 120mm. Model P0212

Truyền độ ẩm và nhiệt độ tiết kiệm với đầu ra 4-20mA. Model P3110E

Máy phát nhiệt độ và độ ẩm công nghiệp – Đầu ra RS232. Model T3319

Nhiệt độ công nghiệp, độ ẩm, thanh. máy phát áp lực – đầu ra RS232. Model T7311

Nhiệt độ công nghiệp, độ ẩm, thanh. máy phát áp lực – đầu ra RS485. Model T7410

Nhiệt độ công nghiệp, độ ẩm, thanh. máy phát áp lực – đầu ra RS485. Model T7411

Nhiệt độ công nghiệp, độ ẩm, máy phát áp suất khí quyển – đầu ra RS232. Cảm biến thời tiết để theo dõi môi trường với một trong những phong vũ biểu tốt nhất. Model T7310

Phong vũ biểu nội thất với đầu ra 0-10V. Model T221

Bộ truyền nhiệt độ bên trong với đầu ra 0-10V. Model T0218

Bộ truyền nhiệt độ bên trong với đầu ra 4-20mA. Model T0118

Bộ truyền nhiệt độ bên trong với đầu ra RS232. Model T0318

Bộ truyền nhiệt độ bên trong với đầu ra RS485. Model T0418

Nhiệt độ bên trong, máy phát độ ẩm với đầu ra 0-10V. Model T3218

Nhiệt độ bên trong, máy phát độ ẩm với đầu ra 4-20mA. Model T3118

Nhiệt độ bên trong, máy phát độ ẩm với đầu ra RS232. Model T3318

Nhiệt độ bên trong, máy phát độ ẩm với đầu ra RS485. Model T3418

Nhiệt độ bên trong, độ ẩm, thanh. máy phát áp lực – đầu ra RS232. Model T7318

Nhiệt độ bên trong, độ ẩm, thanh. máy phát áp lực – đầu ra RS485. Model T7418

Máy phát độ ẩm và nhiệt độ an toàn nội tại với đầu ra 4-20mA. Model T3113Ex

Máy phát nhiệt độ và độ ẩm an toàn nội tại với đầu dò cáp, đầu ra 4-20mA. Model T3111Ex

Nhiệt kế đo nhiệt kế gắn kết với giao diện Ethernet và rơle. Model H3531R

Nhiệt kế gắn kết với giao diện Ethernet và rơle. Model H4531R

Độ ẩm tương đối ngoài trời, đầu dò trong nhà với đầu ra 4-20mA. Model T1110

Máy đo độ ẩm nhiệt kế CO2 từ xa với giao diện Ethernet và hai rơle. Model H6520

Nồng độ CO2 từ xa với giao diện Ethernet và hai rơle. Model H5524

Nồng độ CO2 từ xa với giao diện Ethernet và hai rơle. Model H5521

RH + T + Tdp ngoài trời, đầu dò trong nhà, giao diện RS485. Model T3411

Đầu dò kiểu thanh nhiệt độ và độ ẩm với đầu ra 4-20mA. Model T3117

Máy phát thanh nhiệt độ và độ ẩm với đầu ra RS485. Model T3417

Máy phát lắp ống dẫn nhiệt độ và độ ẩm với đầu ra RS485. Model T3413

Máy phát lắp ống dẫn nhiệt độ và độ ẩm với đầu ra RS485. Model T3413D

Đầu dò ống dẫn nhiệt độ và độ ẩm với đầu ra 0-10V. Model T0213

Đầu dò ống dẫn nhiệt độ và độ ẩm với đầu ra 0-10V. Model T0213D

Đầu dò ống dẫn nhiệt độ và độ ẩm với đầu ra 4-20mA. Model T3113D

Nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời, đầu dò trong nhà với đầu ra 0-10V. Model T0210

Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm với đầu ra 0-10V. Model T0211

Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm với đầu ra RS232. Model

Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm với đầu ra RS232, cảm biến bên trong. Model T3311

Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm. Model H3020

Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm. Model H3021

Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm với rơle 230Vac / 8A. Model H3061

Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm với rơle 230Vac / 8A, độ ẩm. Model H3060

Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm với đầu ra RS232. Model H3331

Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm với đầu ra RS485. Model H3430

Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm với đầu ra RS485. Model H3431

Máy phát nhiệt độ và độ ẩm với đầu dò bên ngoài – đầu ra RS485. Model T3419

Cảm biến nhiệt độ với đầu ra 4-20mA. Model P0120

Đầu dò nhiệt độ Pt100 -100 ° C đến + 200 ° C / 4 đến 20 mA. Model P6181

Đầu dò nhiệt độ Pt100 -50 ° C đến + 50 ° C / 4 đến 20mA. Model P6191

Đầu dò nhiệt độ Pt1000 -50 ° C đến + 50 ° C / 4 đến 20mA. Model P4191

Đầu dò nhiệt độ Pt1000 0 ° C đến + 150 ° C / 4 đến 20 mA. Model P4131

Đầu dò nhiệt độ Pt1000 0 ° C đến + 250 ° C / 4 đến 20 mA. Model P4161

Đầu dò nhiệt độ Pt1000 0 ° C đến + 35 ° C / 4 đến 20 mA. Model P4151

Đầu dò nhiệt độ Pt1000 -100 ° C đến + 30 ° C / 4 đến 20 mA. Model P4141

Đầu dò nhiệt độ với đầu ra 0-10V. Model P4211

Máy phát nhiệt độ Pt1000 -30 ° C đến + 60 ° C / 4 đến 20 mA. Model P4101 

Máy phát nhiệt độ Pt1000 -30 ° C đến + 80 ° C / 4 đến 20 mA. Model P4121

Máy phát và điều chỉnh nhiệt độ với đầu ra RS485. Model H0430

Máy phát nhiệt độ ngoài trời, trong nhà với đầu ra 4-20mA. Model T0110

Bộ truyền nhiệt độ với đầu ra 0-10V. Model T4211

Máy phát nhiệt độ với đầu ra 0-10V, có thể điều chỉnh. Model P0210

Máy phát nhiệt độ với đầu ra 4-20mA. Model T4111

Bộ truyền nhiệt độ với giao diện RS232. Model T4311

Bộ truyền nhiệt độ với đầu ra RS232. Model H431

Bộ truyền nhiệt độ với đầu ra RS232. Model T0310

Bộ truyền nhiệt độ với giao diện RS485. Model T4411

Máy phát nhiệt độ với đầu ra RS485. Model H4431

Máy phát nhiệt độ với đầu ra RS485. Model T0410

Nhiệt độ, độ ẩm, máy phát CO2 với giao diện RS232. Model T6340

Nhiệt độ, độ ẩm, máy phát CO2 với giao diện RS485. Model T6440

Nhiệt độ, độ ẩm, máy phát CO2 với hai đầu ra rơle và RS232. Model H6320

Nhiệt độ, độ ẩm, máy phát CO2 với hai đầu ra rơle và RS485. Model H6420

Nhiệt độ, độ ẩm, máy phát CO2 với hai đầu ra rơle. Model H6020

Nhiệt độ, độ ẩm, bộ điều chỉnh áp suất với hai đầu ra rơle và RS485. Model H7430

Nhiệt kế áp kế đo nhiệt kế với giao diện Ethernet và rơle. Model H7530

Nhiệt kế áp kế đo nhiệt kế với giao diện Ethernet và rơle. Model H7531

Nhiệt kế ẩm kế với giao diện Ethernet và rơle. Model H3531

Nhiệt kế ẩm kế với giao diện Ethernet và rơle, humidistat. Model H3530

Nhiệt kế với giao diện Ethernet và rơle. Model H0530

Nhiệt kế với giao diện Ethernet và rơle. Model H4531

Cảm biến web – máy đo độ ẩm nhiệt kế từ xa bằng khí nén với giao diện Ethernet. Model T3511P

Cảm biến web – ẩm kế nhiệt kế bốn kênh. Model P8541

Cảm biến web – ẩm kế nhiệt kế từ xa một kênh. Model P8511

Cảm biến web – nhiệt kế từ xa. Model P8510

Cảm biến web – áp kế nhiệt kế đo nhiệt kế từ xa với giao diện Ethernet. Model T7511

Cảm biến web – đầu vào 0-20mA từ xa hai kênh. Model P2520

Cảm biến web – hai kênh có đầu vào nhị phân. Model P8552

Cảm biến web với PoE – ẩm kế nhiệt kế từ xa bốn kênh. Model P8641

Cảm biến web với PoE – ẩm kế nhiệt kế từ xa một kênh. Model P8611

Cảm biến web với PoE – nhiệt kế từ xa. Model P8610

Cảm biến web với PoE – áp kế nhiệt kế đo nhiệt kế từ xa với giao diện Ethernet. Model T7611

Cảm biến web với PoE – áp kế nhiệt kế đo nhiệt kế từ xa với giao diện Ethernet. Cảm biến thời tiết với một trong những phong vũ biểu tốt nhất. Model T7610

Cảm biến web với PoE – ẩm kế nhiệt kế từ xa với giao diện Ethernet. Model T3611

Cảm biến web với PoE – hai kênh có đầu vào nhị phân. Model P8652

Cảm biến web với PoE, gắn ống dẫn – áp kế nhiệt kế đo nhiệt kế từ xa với giao diện Ethernet. Model T7613D

WebSensor – phong vũ biểu từ xa với giao diện Ethernet. Model T2514

WebSensor – máy đo độ ẩm nhiệt kế nồng độ CO2 từ xa với giao diện Ethernet. Model T6540

WebSensor – máy đo độ ẩm nhiệt kế nồng độ CO2 từ xa với giao diện Ethernet. Model T6541

WebSensor – máy đo độ ẩm nhiệt kế nồng độ CO2 từ xa với giao diện Ethernet, ống dẫn. Model T6545

WebSensor – nồng độ CO2 từ xa với giao diện Ethernet. Model T5540

WebSensor – nồng độ CO2 từ xa với giao diện Ethernet. Model T5541

WebSensor – nồng độ CO2 từ xa với giao diện Ethernet, gắn ống dẫn. Model T5545

WebSensor – nhiệt kế từ xa với giao diện Ethernet. Model T0510

WebSensor – nhiệt kế từ xa với giao diện Ethernet. Model T4511

WebSensor với PoE – nồng độ CO2 từ xa với giao diện Ethernet. Model T5640

WebSensor với PoE – nồng độ CO2 từ xa với giao diện Ethernet. Model T5641

WebSensor với PoE – nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2 từ xa với giao diện Ethernet. Model T6640

WebSensor với PoE – nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2 từ xa với giao diện Ethernet. Model T6641

WebSensor với PoE – nhiệt kế từ xa với giao diện Ethernet. Model T4611

WebSensor với PoE – nhiệt kế từ xa với giao diện Ethernet. Model T0610

Tấm chắn bức xạ đa tấm chuyên nghiệp COMLEXO cho cảm biến thời tiết. Model F8100

Wireless Comet

Bộ dữ liệu CO2 không dây IoT có cảm biến tích hợp, modem GSM. Model U8410M

Bộ dữ liệu CO2 không dây IoT với cảm biến tích hợp, modem GSM và thẻ SIM tốc độ phẳng. Model U8410Msim

Bộ dữ liệu không dây IoT cho 3 đầu vào hiện tại 0-20mA và 1 đầu vào hai trạng thái, với modem GSM tích hợp. Model U6841M

Bộ dữ liệu không dây IoT cho 3 đầu vào hiện tại 0-20mA và 1 đầu vào hai trạng thái, với modem GSM tích hợp và Thẻ SIM tốc độ phẳng. Model U6841Msim

Bộ dữ liệu bốn kênh không dây IoT với đầu vào xung và hai trạng thái, với modem GSM tích hợp. Model U7844M

Bộ dữ liệu bốn kênh không dây IoT với đầu vào xung và hai trạng thái, với modem GSM tích hợp và Thẻ SIM tốc độ phẳng. Model

U7844Msim

Cảm biến CO2 và nhiệt độ không dây IoT, được cung cấp bởi Sigfox. Model W8810

IoT Wireless Nhiệt độ và Độ ẩm tương đối cho đầu dò bên ngoài, với modem GSM tích hợp. Model U3121M

Nhiệt độ không dây IoT và Bộ ghi dữ liệu độ ẩm tương đối cho đầu dò bên ngoài, với modem GSM tích hợp và Thẻ SIM tốc độ phẳng. Model U3121Msim

Nhiệt độ không dây IoT và Bộ ghi dữ liệu độ ẩm tương đối có đầu nối cho đầu dò nhiệt độ khác, với modem GSM tích hợp. Model U3631M

Nhiệt độ không dây IoT và Bộ ghi dữ liệu độ ẩm tương đối có đầu nối cho đầu dò nhiệt độ khác, với modem GSM tích hợp và Thẻ SIM tốc độ phẳng. Model U3631Msim

Nhiệt độ không dây IoT và Bộ ghi dữ liệu độ ẩm tương đối, với modem GSM tích hợp. Model U3120M

Nhiệt độ không dây IoT và Bộ ghi dữ liệu độ ẩm tương đối, với modem GSM tích hợp và Thẻ SIM tốc độ phẳng. Model U3120Msim

Bộ dữ liệu nhiệt độ không dây IoT cho 2 đầu dò bên ngoài, với hai đầu vào hai stat, modem GSM tích hợp. Model U0843M

Bộ dữ liệu nhiệt độ không dây IoT cho 2 đầu dò bên ngoài, với hai đầu vào hai stat, modem GSM tích hợp và Thẻ SIM tốc độ phẳng. Model U0843Msim

Bộ dữ liệu nhiệt độ không dây IoT cho 4 đầu dò bên ngoài, với modem GSM tích hợp. Model U0141M

Bộ dữ liệu nhiệt độ không dây IoT cho 4 đầu dò bên ngoài, với modem GSM tích hợp và Thẻ SIM tốc độ phẳng. Model U0141Msim

Bộ dữ liệu nhiệt độ không dây IoT với cảm biến tích hợp và modem GSM. Model U0110M

Bộ dữ liệu nhiệt độ không dây IoT, với cảm biến tích hợp, modem GSM và thẻ SIM tốc độ phẳng. Model U0110Msim

Cảm biến nhiệt độ không dây IoT cho 4 đầu dò Pt1000 bên ngoài với đầu nối CINCH, được cung cấp bởi Sigfox. Model W0841E

Cảm biến nhiệt độ không dây IoT cho 4 đầu dò Pt1000 bên ngoài với đầu nối ELKA, được cung cấp bởi Sigfox. Model W0841

Wireless Nhiệt độ, áp suất khí quyển và cảm biến CO2, được cung cấp bởi Sigfox. Model W8861

Nhiệt độ không dây IoT, độ ẩm tương đối và cảm biến CO2, được cung cấp bởi Sigfox. Model W6810

Nhiệt độ không dây IoT, Độ ẩm tương đối, CO2 và Datalogger áp suất khí quyển với modem GSM tích hợp. Model U4440M

Nhiệt độ không dây IoT, Độ ẩm tương đối, CO2 và Datalogger áp suất khí quyển với modem GSM tích hợp và Thẻ SIM tốc độ phẳng. Model U4440Msim

Nhiệt kế không dây IoT cho đầu dò bên ngoài, Sigfox. Model W0811

Nhiệt kế không dây cho Sigfox IoT, ba kênh. Model W0832

Nhiệt kế không dây tích hợp cảm biến, Sigfox IoT. Model W0810

Nhiệt kế không dây với hai đầu vào hai trạng thái, Sigfox IoT. Model W0850

Nhiệt kế không dây, áp kế kế, Sigfox IoT. Model W7810

Nhiệt kế không dây, ẩm kế cho đầu dò bên ngoài, Sigfox IoT. Model W3811

Nhiệt kế không dây, ẩm kế, Sigfox IoT. Model W3810

Mạng Sigfox

Giám sát nhiệt độ đất cho nông nghiệp – Lá chắn bức xạ COMLEXO với bộ ghi dữ liệu GSM. Model KIT-F8100

Bộ Ghi Dữ Liệu Comet

Bộ ghi dữ liệu CO2 với các cảm biến tích hợp. Model U8410

Bộ ghi dữ liệu cho 2 đầu vào điện áp 0-10V và 2 đầu dò nhiệt độ bên ngoài. Model U0541

Bộ ghi dữ liệu cho 3 đầu vào hiện tại 0-20mA và 1 đầu vào hai trạng thái. Model U6841

Bộ ghi dữ liệu cho 3 đầu vào điện áp 0-10V và 1 đầu vào hai trạng thái. Model U5841

Bộ ghi dữ liệu cho đầu dò CO2 ngoài lên tới 50.000 ppm với cảm biến áp suất khí quyển tích hợp. Model U2422

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ kênh đôi cho một đầu dò Pt1000 bên ngoài với cảm biến nhiệt độ bên trong. Model U0122

Bộ ghi dữ liệu bốn kênh với đầu vào xung và hai trạng thái. Model U7844

Như vậy, Dung đã giới thiệu đến các bạn công ty mình Đại diện thiết bị comet tại Việt Nam và những dòng của hãng Comet. Cần tư vấn hay mua hãng hãy liên hệ cho Dung theo thông tin bên dưới nhé.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết của Dung.

Sales Enginner:

Ms Trần Thị Phương Dung

Mobi: 0937.27.65.66

Mail: dung.tran@huphaco.vnBÀI VIẾT LIÊN QUAN

độ C và độ F Nhiệt độ là gì ? | Độ C và độ F | Cảm biến đo nhiệt độ RTD với Thermorcouple

Nhiệt độ là gì? Trong cuộc sống hằng ngày chắc hản ai cũng nghe qua từ “Nhiệt độ”. Chúng xuất hiện ở mọi phương diện trong cuộc sống như nhiệt độ thời tiết hôm này, nhiệt độ của nước sôi, nhiệt độ của mặt trời, nhiệt độ của cơ thể, và rất rất nhiều thứ […]

Cách chọn mua cảm biến nhiệt độ

Cách chọn mua cảm biến nhiệt độ như thế nào? Khi chọn mua cần lưu ý những điều gì? Cách xác định nhu cầu trước khi chọn mua ? Bài viết dưới đây sẽ trình bày ngắn gọn và đơn giản các vấn đề trên. Các bạn củng theo dõi nhé Pt100 là gì? Các […]

Cảm biến Pt100 là gì PT100 là gì?

Pt100 là gì? Cảm biến nhiệt độ Pt100 cấu tạo như thế nào? Pt100 sensor và ứng dụng của nó. Thế nào là cảm biến nhiệt độ Pt100. Pt100 2 dây, 3 dây, 4 dây. Phân loại cảm biến nhiệt độ Pt100. Sensor là gì? Tóm Tắt Pt100 là gì?Ký hiệu Pt100 là gì ?Cấu […]