Công tắc phao cảm biến mực nước| Có bền không?| Hoạt động như thế nào?